HASTA MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI

 Tarih : 01.02.2021

KATILIM: Tüm Çalışanlar

Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması
ve izlemine yönelik süreçler

 Tarih : 09.02.2021

KATILIM:HEKİM-HEMŞİRE

RADYASYON GÜVENLİĞİ ve RADYASYONDAN KORUNMA

 Tarih : 15.02.2021

KATILIM:HEKİM-HEMŞİRE-RADYOLOJİ ÇALIŞANLARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 Tarih : 22.02.2021

KATILIM:TÜM PERSONEL