top of page

Tarih:02.08.2021

Konu: Beyaz  Kod Tatbikat Raporu

 

 

SENARYO

Psikolojik sorunları olan hastanın muayene sırası beklemek istememesi durumunda olay çıkartarak sağlık çalışanını rehin alması.

Tatbikat Hedefleri:

HEDEF 1 :Çalışanlar düzeyinde Beyaz kod bilinç düzeyinin saptanması

Yapılan beyaz kod tatbikatında birim çalışanlarının saldırgan karşısında soğuk kanlılıklarını korudukları tespit edildi.Panik ortamı yaratılmadan beyaz kod bildirimi yapıldığı görüldü çalışanların beyaz kod bilincinin yeterli olduğu tespit edildi.

KARAR ve SONUÇ: Personel bilinç düzeyi yeterli

 

HEDEF 2: Beyaz kod ekibinin müdahale zamanı

Beyaz kod anonsu devamında Hastane güvenliğinin olay yerinde olduğu,hastane yöneticisinin <1dk zaman aralığında olay yerine gelerek durum tespiti yaptığı görüldü.Durum tespiti sonrasında Genel kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesi ve Psikoloğun saldırgan ile görüşmesinin sağlanması talimatı alındı.

HEDEF 3:Yardımcı ekip üyelerinin davranışları

Beyaz kod tatbikatı sırasında yardımcı ekip üyelerinin çalışmaları takip edildi.Gözlem odasında yatan hastanın güvenlik açısından başka bir birime transfer edildiği gözlemlendi.Güvenlik görevlilerinin olay yeri güvenliğini sağladıkları gözlemlendi.

Olumsuzluklar:

Sakinleştirilen saldırganın genel kolluk kuvvetleri birimleri gelene kadar güvenli bir alanda tutulması gerekirken saldırgan güvenlik  görevlisinin kolunda dışarıya çıkarılmıştır.İlgili olumsuzluk ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyet başlatılmıştır.

KARAR ve SONUÇ: Yapılan Beyaz Kod tatbikatı genel olarak başarılı gerçekleştirilmiştir. Tekrar edilmesine gerek yoktur.

 

ACİL DURUM KODLARI YÖNETİM EKİBİ

Adı Soyadı

Kurum Görevi

Tebliğ İmza

Uzm.Dr.Metin GÜZELCİK

Başhekim

 

Bülent BULUT

Kalite Yönetim Direktörü

 

Kerim SOYDAŞ

Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Sabri Yaşar AKTUNA

Eczacı

 

Rabia OK

EKK-Eğitim Hemşiresi

 

Münir AYGÜN

Bilgi-İşlem Sorumlusu

 

Selvihan BÜLBÜL

İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

Levent AKGÜN

İSG Uzmanı

 

Osman ERBURUK

Teknik Servis

bottom of page